/Wales school colour codes 2020: The schools ranked green

Wales school colour codes 2020: The schools ranked green

Wales’ annual school colour codes have been released today.

Overall, the number of primary schools in the top category, green, has risen by by eight percentage points to 49%.

Some 72 secondary schools are ranked green, eight more than last year.

These are the schools in the Welsh Government’s top colour category green.

Green schools require just four days of support.

Primary schools are at the top and secondaries are underneath.

It means they are already highly effective, know how to improve and are capable of helping others improve.

Read More

These are the schools in the different colour codes 2020

Primaries

Cardiff

MILLBANK PRIMARY SCHOOL
BIRCHGROVE PRIMARY SCHOOL
GABALFA PRIMARY
MOORLAND PRIMARY
Radnor Primary School
RHYDYPENAU PRIMARY SCHOOL
ROATH PARK PRIMARY SCHOOL
GREENWAY PRIMARY SCHOOL
STACEY PRIMARY SCHOOL
BRYN HAFOD PRIMARY SCHOOL
COED GLAS C P SCHOOL
LAKESIDE PRIMARY SCHOOL
MOUNT STUART PRIMARY SCHOOL
LLANISHEN FACH PRIMARY SCHOOL
RHIWBEINA PRIMARY SCHOOL
LLANEDEYRN PRIMARY SCHOOL
SPRINGWOOD PRIMARY SCHOOL
NINIAN PARK PRIMARY SCHOOL
CORYTON PRIMARY
BRYN CELYN PRIMARY SCHOOL
RADYR PRIMARY SCHOOL
Tongwynlais Primary School
LLYSFAEN PRIMARY SCHOOL
BRYN DERI PRIMARY
OAKFIELD PRIMARY SCHOOL
YSGOL GYMRAEG MELIN GRUFFYDD
Ysgol Y Wern
YSGOL TREGANNA
WILLOWBROOK PRIMARY SCHOOL
THORNHILL PRIMARY SCHOOL
YSGOL PENCAE
Meadowlane Primary School
YSGOL MYNYDD BYCHAN
CREIGIAU PRIMARY SCHOOL
Ysgol Y Berllan Deg
Herbert Thompson Primary
Ysgol Glan Morfa
Rumney Primary
Windsor Clive Primary
Danescourt Primary
Hywel Dda Primary School
Ysgol Gynradd Gymraeg Pen-Y-Groes
Trowbridge Primary
Marlborough Primary
Glyncoed Primary
Whitchurch Primary
Howardian Primary School
Ysgol Gynradd Gymraeg Hamadryad
ST. MELLONS CHURCH IN WALES PRIMARY
ST MONICAS C/W PRIMARY SCHOOL
TREDEGARVILLE C/W PRIMARY
LLANDAFF CITY PRIMARY SCHOOL
CHRIST THE KING PRIMARY SCHOOL
St John Lloyd
HOLY FAMILY R.C. PRIMARY
ALL SAINTS C/W PRIMARY
ST BERNADETTES PRIMARY SCHOOL
BISHOP CHILDS C/W PRIMARY
ST PHILIP EVANS PRIMARY SCHOOL

Anglesey

Ysgol Gymuned Bryngwran
Ysgol Esceifiog
Ysgol Gynradd Llanfairpwll
Ysgol Y Graig
Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd
Ysgol Santes Gwenfaen
Ysgol Gynradd Rhosybol
Ysgol Gynradd Talwrn
Ysgol Goronwy Owen
Ysgol Gymraeg Morswyn
Ysgol Gynradd Corn Hir
Ysgol Gynradd Parc y Bont
Ysgol Caergeiliog

Gwynedd

YSGOL GYNRADD NEFYN
Ysgol Llanrug
Ysgol Gynradd Abererch
Ysgol Bethel
Ysgol Bodfeurig
Ysgol Brynaerau
Ysgol Y Gelli
Ysgol Penybryn
Ysgol Treferthyr
Ysgol Dolbadarn
Ysgol Gynradd Edern
Ysgol Bro Plenydd
Ysgol Gynradd Garndolbenmaen
Ysgol Gynradd Llanbedrog
Ysgol Llanllechid
YSGOL BABANOD MORFA NEFYN
Ysgol Bro Lleu
YSGOL GYNRADD PENTREUCHAF
Ysgol Rhiwlas
Ysgol Eifion Wyn
Ysgol Gynradd Talysarn
YSGOL GYNRADD TUDWEILIOG
Ysgol Waunfawr
Ysgol Yr Hendre
Ysgol Bontnewydd
Ysgol Gymraeg y Garnedd
Ysgol Abercaseg (Babanod)
Ysgol y Felinheli
Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas
YSGOL Y GARREG
Ysgol O M Edwards
Ysgol Manod
Ysgol Gynradd Pennal
Ysgol Cefn Coch
Ysgol Talsarnau
Ysgol Gynradd Penybryn
Ysgol Bro Tryweryn
Ysgol Tanycastell
Ysgol Ffridd y LLyn
Ysgol Maenofferen
Ysgol Hirael
Ysgol Bro Llifon
YSGOL PONT Y GOF
Ysgol Gynradd Maesincla
Ysgol Y Faenol
Ysgol Llandygai
Ysgol Gynradd Llanystumdwy
Ysgol Tregarth
Ysgol Cae Top

Conwy

Ysgol Maes Owen

Ysgol Y Foryd

Ysgol Glan Gele

Ysgol Glan Morfa

Ysgol Bro Gwydir

Ysgol Llandrillo

Ysgol Pen Y Bryn

Ysgol Bod Alaw

Ysgol T. Gwynn Jones

Ysgol San Sior

Ysgol Ffordd Dyffryn

Ysgol Deganwy

Ysgol Porth Y Felin

Ysgol Pant y Rhedyn

Ysgol Pencae

Denbighshire

Christ Church Primary School
Ysgol Llywelyn
Ysgol y Faenol
Ysgol Penmorfa CP
Ysgol Emmanuel
Ysgol Bodfari
Ysgol Bryn Hedydd
Ysgol Twm o’r Nant
Ysgol Y Parc
Ysgol Bryn Collen
Rhos Street CP School
Ysgol Pen Barras
Ysgol Bro Cinmeirch
Ysgol Gymraeg y Gwernant
Bodnant Community Primary School
Ysgol Pant Pastynog
Ysgol Dyffryn Ial
Ysgol Esgob Morgan
Ysgol Trefnant
St Brigid’s School

Flintshire

Ysgol Merllyn
Ewloe Green
Ysgol Gwynedd CP
Ysgol Maesglas
Northop Hall
Wood Memorial Primary School
Sealand CP School
Sychdyn CP
Ysgol Bro Carmel
Ysgol Bryn Deva
Sandycroft CP
Ysgol Bryn Coch
Mountain Lane Primary School
Ysgol Bryn Gwalia
Golftyn CP School
Ysgol Gwenffrwd
Southdown CP
Wepre Community School
Cornist Park CP
Ysgol Mynydd Isa
Broughton Primary School
Ysgol Cae’r Nant
Ysgol Penyffordd
Ysgol Ty Ffynnon
Ysgol Yr Esgob C in W
Venerable Edward Morgan RC
St John the Baptist VA School
Hawarden Village VA
Derwen Foundation School

Wrexham

The Rofft CP School
Ysgol Acrefair
Cefn Mawr C P School
Alexandra C P School
Brynteg C P School
Rhosddu County Primary
Rhostyllen CP School
Ysgol Deiniol C P
Barker’s Lane CP
Ysgol Bryn Tabor
Ysgol Bodhyfryd
Ysgol I.D. Hooson
Ysgol Heulfan
Hafod y Wern Community Primary School
Rhosymedre Community Primary
Victoria Community Primary
Ysgol Y Waun
St Peter’s School
St Giles Controlled Primary School
St Chad’s Church in Wales Aided School
St Mary’s RC Primary
St Mary’s Church in Wales

Powys

ARDDLEEN C.P. SCHOOL
BANW C.P. SCHOOL
CARNO C.P. SCHOOL
CARREGHOFA C.P. SCHOOL
YSGOL LLANBRYNMAIR
LLANDINAM C.P. SCHOOL
PENYGLODDFA C.P. SCHOOL
PONTROBERT C.P. SCHOOL
LADYWELL GREEN INFANTS SCHOOL
GUILSFIELD C.P. SCHOOL
BUTTINGTON TREWERN C.P. SCHOOL
HAFREN C.P. SCHOOL
YSGOL GYNRADD GLANTWYMYN
FRANKSBRIDGE C.P. SCHOOL
LLANFIHANGEL RHYDITHON C.P.
PRESTEIGNE C.P. SCHOOL
RADNOR VALLEY C.P. SCHOOL
MOUNT STREET C.P. INFANTS
CRICKHOWELL C.P. SCHOOL
HAY-ON-WYE C.P. SCHOOL
LLANGYNIDR C.P. SCHOOL
IRFON VALLEY C.P. SCHOOL
LLANFAES C.P. SCHOOL
YSGOL DAFYDD LLWYD
YSGOL Y CRIBARTH
YSGOL GOLWG Y CWM
YSGOL BRO TAWE
YSGOL GYMRAEG DYFFRYN Y GLOWYR
GLADESTRY C.I.W. SCHOOL
YSGOL TREFONNEN CHURCH IN WALES COMMUNITY PRIMARY
NEWBRIDGE-ON-WYE CHURCH IN WALES SCHOOL
CLYRO C.I.W. SCHOOL
LLANELWEDD CHURCH IN WALES PRIMARY SCHOOL
LLANGORS C.I.W. SCHOOL
LLANBEDR C.I.W. (AIDED)
PRIORY CHURCH IN WALES SCHOOL
LLANGATTOCK C.I.W. SCHOOL

Ceredigion

YSGOL GYMUNEDOL GYNRADD ABERAERON
YSGOL GYMUNEDOL CILIAU PARC
YR YSGOL GYMUNEDOL GYMRAEG
YSGOL GYMUNEDOL COMINS COCH
YSGOL GYMUNEDOL LLANFARIAN
YSGOL GYMUNEDOL LLANFIHANGEL-Y-CREUDDYN
YSGOL GYMUNEDOL LLANGWYRYFON
YSGOL LLANILAR
YSGOL GYMUNEDOL MYNACH
YSGOL GYMUNEDOL LLWYNYREOS
YSGOL GYMUNEDOL SYR JOHN RHYS
YSGOL GYMUNEDOL LLECHRYD
YSGOL GYMUNEDOL PONTRHYDFENDIGAID
YSGOL GYMUNEDOL PLASCRUG
YSGOL GYMUNEDOL Y DDERI
YSGOL GYNRADD ABERTEIFI
YSGOL BRO SION CWILT
YSGOL GYNRADD DYFFRYN CLEDLYN
Ysgol Bro Teifi

Pembrokeshire

LAMPHEY CP SCHOOL
HOOK CP SCHOOL
YSGOL LLANYCHLLWYDOG
PUNCHESTON COMMUNITY PRIMARY SCHOOL
WOLFSCASTLE COMMUNTY PRIMARY SCHOOL
TEMPLETON COMMUNITY PRIMARY SCHOOL
TAVERNSPITE COMMUNITY PRIMARY SCHOOL
PEMBROKE DOCK COMMUNITY SCHOOL
MONKTON PRIORY COMMUNITY PRIMARY SCHOOL
YSGOL Y FRENNI
CLEDDAU REACH VC SCHOOL
MANORBIER CHURCH IN WALES VC SCHOOL
ST FRANCIS CATHOLIC SCHOOL

Carmarthenshire

GWYNFRYN
CARWAY
PONTHENRI
SARON
PARCYRHUN
FFAIRFACH
MYNYDDYGARREG
JOHNSTOWN
Y DDERWEN
BYNEA
HENDY
LLANNON
BRYNSIERFEL
BRYNAMAN
LLANGUNNOR
TRIMSARAN
SWISS VALLEY
PEMBREY
BECA
LLANDEILO
PENYGROES
NANTGAREDIG
DEWI SANT
RICHMOND PARK
BRO BRYNACH
Y FELIN
BRO BANW
BURRY PORT
YSGOL GYMRAEG LLANGENNECH
ST MARY’S (LLANELLI)
PENBOYR
MODEL

Swansea

BRYNMILL SCHOOL
Cadle Primary School
Cwmrhydyceirw Primary School
GENDROS PRIMARY SCHOOL
GLAIS PRIMARY SCHOOL
GRANGE PRIMARY SCHOOL
HAFOD PRIMARY SCHOOL
Ysgol Gymraeg Lon Las
PENTRECHWYTH PRIMARY SCHOOL
PLASMARL PRIMARY SCHOOL
SKETTY PRIMARY SCHOOL
ST HELEN’S PRIMARY SCHOOL
TERRACE ROAD PRIMARY SCHOOL
TOWNHILL PRIMARY SCHOOL
WAUNARLWYDD PRIMARY SCHOOL
CLWYD PRIMARY SCHOOL
YNYSTAWE PRIMARY SCHOOL
CLASE PRIMARY SCHOOL
PORTMEAD PRIMARY SCHOOL
Trallwn Primary School
PARKLAND PRIMARY SCHOOL
Newton Primary School
WHITESTONE PRIMARY
HENDREFOILAN PRIMARY
Y.G.G. BRYNYMOR
CILA PRIMARY SCHOOL
CRWYS PRIMARY SCHOOL
LLANGYFELACH PRIMARY SCHOOL
LLANRHIDIAN PRIMARY
PENGELLI PRIMARY
PENLLERGAER PRIMARY SCHOOL
PENYRHEOL PRIMARY SCHOOL
PONTARDDULAIS PRIMARY SCHOOL
Y.G.G. BRYNIAGO
PONTLLIW PRIMARY
Y.G.G. PONTYBRENIN
CRAIGFELEN PRIMARY SCHOOL
PENNARD PRIMARY
KNELSTON PRIMARY
PEN-Y-FRO
PONTYBRENIN PRIMARY SCHOOL
GLYNCOLLEN PRIMARY SCHOOL
Y.G.G. TIRDEUNAW
GORS COMMUNITY SCHOOL
SEA VIEW PRIMARY SCHOOL
Birchgrove Primary
DUNVANT Primary SCHOOL
St Thomas Community Primary School
GOWERTON PRIMARY SCHOOL
Pentre’r Graig Primary School
YGG TANYLAN
CHRISTCHURCH CHURCH IN WALES
ST JOSEPH’S R.C. PRIMARY
St Josephs Cathedral Primary School

Neath Port Talbot

Alltwen Primary School
Blaendulais Primary School
Blaengwrach Primary School
Blaenhonddan Primary School
Baglan Primary School
Crymlyn Primary School
Cwmnedd Primary School
Gnoll Primary School
YGG Gwaun Cae Gurwen
Catwg Primary School
YGG Rhosafan
YGG Castell-nedd
Tywyn Primary School
Blaenbaglan Primary School
Rhos Primary School
YGG Blaendulais
Rhydyfro Primary School
YGG Pontardawe
Waunceirch Primary School
Coed Hirwaun Primary School
Awel Y Mor Primary School
Crynallt Primary School
Cwmafan Primary School
Abbey Primary School
Melin Primary School
Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur

Merthyr
 

Cyfarthfa Park Primary School
Gwaunfarren Primary
Heolgerrig Community School
YNYSOWEN PRIMARY
YSGOL SANTES TUDFUL
TRELEWIS PRIMARY SCHOOL
Ysgol Gymraeg Rhyd-y-grug
Troedyrhiw Commmunity Primary School
ST.MARY’S CATHOLIC PRIMARY

Bridgend

Litchard Primary

Pen-y-Bont Primary

Brackla Primary

Ysgol Bro Ogwr

Tremains Primary

Oldcastle Primary

Bryntirion Infants

Llangewydd Junior School

St Mary’s RC Primary

Penyfai Church in Wales Primary

Cefn Glas Infants

Maes Yr Haul Broadlands

Cefn Cribwr Primary

St. Robert’s RC Primary

Bryncethin Primary

Afon y Felin Primary

Pil Primary

Mynydd Cynffig Primary

Garth Primary

St Mary’s and St Patrick’s Primary

Cwmfelin Primary

Yysgol Cynwyd Sant

Coychurch Llangrallo Primary

Pencoed Primary School

Nottage County Primary

West Park Primary

Newton Primary

Porthcawl Primary

Abercerdin Primary

Vale of Glamorgan

ALBERT PRIMARY SCHOOL
BARRY ISLAND PRIMARY SCHOOL
COGAN PRIMARY SCHOOL
COLCOT PRIMARY SCHOOL
High Street Primary School
LLANFAIR PRIMARY SCHOOL
PALMERSTON PRIMARY SCHOOL
SULLY PRIMARY SCHOOL
VICTORIA PRIMARY SCHOOL
ST ATHAN PRIMARY SCHOOL
EVENLODE PRIMARY SCHOOL
Ysgol Gymraeg Sant Baruc
YSGOL GYMRAEG SANT CURIG
YSGOL GYMRAEG GWAUN Y NANT
CADOXTON PRIMARY SCHOOL
ROMILLY PRIMARY SCHOOL
DINAS POWYS PRIMARY SCHOOL
Ysgol Y Ddraig
GWENFO C/W PRIMARY SCHOOL
St Brides C W Primary School
PENDOYLAN C/W PRIMARY SCHOOL
ST ANDREW’S C/W PRIMARY SCHOOL
LLANSANNOR C/W PRIMARY SCHOOL
ST DAVID’S CHURCH-IN-WALES
ST. JOSEPH’S RC PRIMARY SCHOOL
YSGOL GYMRAEG BRO MORGANNWG

Rhondda Cynon Taf

Alaw Primary School
CILFYNYDD PRIMARY
Brynnau Primary
COEDPENMAEN COUNTY PRIMARY
BODRINGALLT PRIMARY SCHOOL.
BLAENGWAWR PRIMARY
Cwmlai Primary
DOLAU PRIMARY
HAWTHORN PRIMARY SCHOOL
DARRAN PARK PRIMARY
Llantrisant Primary School
MAES-Y-COED PRIMARY SCHOOL
PARCLEWIS PRIMARY SCHOOL
Llanharan Primary School
LLWYNYPIA PRIMARY SCHOOL
DARRENLAS PRIMARY SCHOOL
LLANHARI PRIMARY
Pontyclun Primary
PARC PRIMARY SCHOOL
LLWYDCOED PRIMARY SCHOOL
PONTYGWAITH PRIMARY SCHOOL
Perthcelyn Community Primary School
TON PENTRE JUNIOR SCHOOL
Llwyn-crwn Primary School
Ton Pentre Infants
Glenboi Community Primary School
TREORCHY PRIMARY
Maesybryn Primary School
Penygawsi Primary School
YSGOL GYMRAEG LLWYNCELYN
Tonysguboriau Primary School
Y.G.G. CASTELLAU
YSGOL GYMRAEG EVAN JAMES
Penpych Community Primary Scho
Gwaunmeisgyn Primary School
Gwauncelyn Primary School
Cwmclydach Community Primary School
Maerdy Primary School
Abercynon Primary
ABERDARE TOWN C IN W PRIMARY
Ysgol Llanhari

Caerphilly

Llancaeach Junior School

Gilfach Fargoed

St Gwladys Bargoed School

Aberbargoed Primary School

Fochriw Primary

Ystrad Mynach Primary

Hengoed Primary

Maesycymmer Primary School

Ysgol Bro Allta

Tiryberth Primary

Greenhill Primary

Glyn-Gaer Primary

St Helens RC Primary

Cwrt Rawlin Primary

Twyn Primary

Ysgol Y Castell

Hendredenny Park Primary

Hendre Junior

Hendre Infants

Ysgol Gynraeg Caerffili

Rhydri Primary

Plasyfelin Primary

Cwm Glas Infants School

Cwmaber Junior School

Cwmaber infants School

Nat Y Parc Primary

Bedwas Junior

Bedwas Infants

Craig-y-Rhacca Primary and Nursery

Trinant Primary

Tynewydd Primary

Ysgol Cwm Gwydddon

Abercarn Primary

Risca Primary

Ty Isaf Infants School

Ty Sign Primary School

Cwmfelinfach Primary

Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Derwen

Rhiw syr Dafydd Primary

Markham Primary

Libanus Primary

Blackwood Primary

Penllwyn Primary

Cefn Fforest Primary

Pengam Primary

Ysgol Gymraeg Trelyn

Fleur-de-Lys Primary

White Rose Primary

Blaenau Gwent

Ystruth Primary

Georgetown Junior and Infants

Glanhowy Primary

Blaen-y-Cwm Primary

St Mary’s Church

Beaufort Hill Primary

Willowtown Primary

All Saints R.C. Primary

Cwm Primary

Torfaen

Llanyrafon Primary School
Maendy Junior and Infants
Pontnewydd Primary & Nursery
George Street Primary School
Ysgol Gymraeg Cwmbran Primary
Garnteg Primary
Woodlands Community Primary School
New Inn Primary School
Penygarn Community Primary School
Coed Eva Primary School
Croesyceiliog Primary School
Cwmbran R.C. Jnr. & Infts.
St. Davids Cwmbran R.C. School

Monmouthshire

Gilwern Primary School
Pembroke Primary
LLANVIHANGEL CRUCORNEY COUNTY PRIMARY SCHOOL
Thornwell Primary School
Shirenewton Primary School
The Dell Primary
Overmonnow Primary School
Cross Ash County Primary School
YSGOL GYMRAEG Y FFIN
Cantref Primary
KYMIN VIEW PRIMARY SCHOOL
Llanfoist Fawr Primary
Usk Primary School
Osbaston Church in Wales School

Newport

Clytha Primary School
Crindau Primary School
Eveswell Primary School
Maindee Primary
Malpas Court Primary
St. Woolos Primary
Somerton Primary
Glasllwch Primary School
Malpas Park Jnr & Infts.
Langstone Primary School
Marshfield Primary School
Mount Pleasant Primary
Rogerstone Primary
Pentrepoeth Primary
Pillgwenlly Primary School
Ysgol Gymraeg Casnewydd
RINGLAND PRIMARY
Millbrook Primary
Monnow Primary
Glan Usk Primary
Ysgol Gymraeg Ifor Hael
St. Julians Primary School
Caerleon Lodge Hill Primary
St Andrews Primary School
Gaer Primary School
Jubilee Park Primary School
St. Davids Primary
St Josephs R.C. Jnr. & Infts
St Marys Primary School
St Michael’s RC Primary School
St Patricks R.C. Primary
Charles Williams Church In Wales Primary School

Secondaries

 

Cardiff

Cardiff High School
Fitzalan High School
Cantonian High School
Llanishen High School
Cathays High School
Radyr Comprehensive School
Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern
Bishop of Llandaff Church in Wales High School
St Teilo’s C-in-W High School

Anglesey

Blaenau Gwent

Tredegar Comprehensive School

Bridgend

Bryntirion Comprehensive.
PORTHCAWL COMPREHENSIVE SCHOOL
Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd
Archbishop McGrath Catholic School

Caerphilly

St Cenydd School
St Martin’s School

Carmarthenshire

Ysgol Dyffryn Aman
Coedcae School
Ysgol Gyfun Y Strade
Glan-y-Mor School
Bryngwyn School
Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin
Ysgol Maes Y Gwendraeth

Ceredigion

Ysgol Uwchradd Aberteifi
Ysgol Bro Teifi

Conwy

Denbighshire

Ysgol Brynhyfryd
St Brigid’s School

Flintshire

Alun School
Elfed High School
Castell Alun High School

Gwynedd

Ysgol Botwnnog
Ysgol Brynrefail
YSGOL UWCHRADD TYWYN
Ysgol Friars

Merthyr

PEN-Y-DRE HIGH SCHOOL
Bishop Hedley High School

Monmouthshire

King Henry VIII Comprehensive

Neath Port Talbot

Cwmtawe Community School
Dwr Y Felin Comprehensive School
Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur

Newport

Bassaleg School
St Joseph’s RC High School

Pembrokeshire

Ysgol Bro Gwaun
Ysgol y Preseli

Powys

LLANIDLOES HIGH SCHOOL
WELSHPOOL HIGH SCHOOL
Gwernyfed High School
Crickhowell High School

Rhondda Cynon Taf

Y Pant Comprehensive
Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Cardinal Newman R.C.
St.John Baptist High School
Ysgol Llanhari

Swansea

Cefn Hengoed
OLCHFA SCHOOL
PENTREHAFOD SCHOOL
BISHOP GORE SCHOOL
Gowerton Comprehensive School
BISHOPSTON COMPREHENSIVE
Pontarddulais Comprehensive School
Ysgol Gyfun Gwyr
BIRCHGROVE
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe
Bishop Vaughan School

Torfaen

St. Albans R.C. High School

Vale of Glamorgan

COWBRIDGE COMPREHENSIVE SCHOOL
Stanwell School
YSGOL GYMRAEG BRO MORGANNWG

Wrexham

St Joseph’s Catholic and Anglican High
THE MAELOR SCHOOL

Special Schools

Ysgol Y Gogarth
Ysgol Tir Morfa
Ysgol Maes Hyfryd
Ysgol Penmaes
Portfield School
Ysgol Heol Goffa
Ysgol Pen-y-Bryn
Ysgol Maes Y Coed
Heronsbridge Special School
Ysgol Bryn Castell
Ysgol Y Deri
Maesgwyn
Ysgol Hen Felin
Ysgol Ty Coch
Trinity Fields Special School
Penycwm Special School
Crownbridge Special school
Greenhill Special School
Riverbank School
Ty-Gwyn Special School
The Hollies School

Original Source